ESP CAT ENG

Normativa

Normativa general

Participants
 • Obert a tots els nedadors majors de 18 anys. Es permetrà la participació als menors de 18 anys prèvia autorització dels seus tutors legals i prèvia autorització de la pròpia organització en funció del seu currículum esportiu.
 • Específicament, per la prova NedaMarcelona, el nedador haurà d'acreditar un temps mínim de 75' en 3000 metres per evitar estirar massa el riu de nedadors i allargar el temps de tancament de la bocana del Port Olímpic. Els nedadors hauran de passar la bocana del Port Olímpic 45 minuts després de la primera sortida, és a dir, a les 9:45h. En cas de no ser així, la organització es reserva el dret a remolcar a aquest nedador
 • Cada nedador es fa responsable del seu estat físic abans de començar la prova i accepta participar sota la seva responsabilitat. En casos de malaltia i/o discapacitat ha de comunicar-ho a la organització, reservant-se el dret de permetre la participació del nedador.
 • Es recomana la utilització de neoprè, tot i que en alguns esdeveniments pot decretar-se obligatori. Aquesta obligació queda justificada per la distància, la dificultat de la prova, la temperatura de l'aigua, els corrents de la zona i la data de la travessia.
 • El recorregut pot ser alterat si les condicions meteorològiques ho recomanen, arribant a la suspensió de la prova, sota decisió inapel·lable del Comitè Tècnic de Seguretat.
 • Hi haurà punts d'avituallament establerts per la organització durant i al finalitzar la travessia.
 • La inscripció és personal i intransferible, doncs el fet d'inscriure's implica l'acceptació de les normes de seguretat de la travessia.
 • L'import de la inscripció no serà retornat sota cap concepte, incloent la suspensió de la travessia per mal temps o qualsevol altre factor de risc (meduses, vessaments, alertes de seguretat marítima, etc.)
 • Cada participant rebrà una bossa amb material informatiu de la travessia, un casquet identificatiu, un obsequi commemoratiu, i, d'altre material que la organització cregui oportú
 • Es proporcionarà un transport col·lectiu per a tots els participants des del punt de trobada fins al punt de sortida de la travessia, i, des del punt d'arribada fins al punt de trobada, si escau.
 • En cas de pèrdua d'objectes personals dels nedadors, la organització no es fa responsable. Per tal d'evitar-ho, preguem no deixar objectes de valor en les bosses del guarda-roba.
 • Els nedadors i nedadores tenen la responsabilitat de ser a la zona de sortida 30 minuts abans de l'inici de la prova.
Mesures de seguretat
 • En un primer arc de seguretat trobarem els caiacs, uns esportistes que s'estimen i respecten l'entorn per on naveguen i que fan una feina molt important de pilotatge i guia dels grups de nedadors.
 • En un segon arc de seguretat trobarem les embarcacions a motor, realitzant tasques de pilotatge, seguiment, avituallament, rescat i evacuació. Entre les embarcacions en trobareu una de medicalitzada.
 • En un tercer nivell de seguretat trobarem els equips de terra, que ens poden facilitar atenció de Primers Auxilis o el trasllat a un centre hospitalari.
 • Tot i això, i, esperant que no s'hagin de fer servir mai, tenim a la nostra disposició els equips de Salvamento Marítimo i els equips d'emergències de la zona.
 • Tant a mar com a terra, es disposarà d'un servei mèdic per atendre qualsevol necessitat d'un participant.
Comitè Tècnic de Seguretat
 • El Comitè Tècnic de Seguretat és el responsable en les preses de decisions que afecten a la seguretat de l'esdeveniment, autoritzant-lo, realitzant canvis de recorregut o decretant la suspensió del mateix.
 • El Comitè Tècnic de Seguretat avaluarà les condicions climatològiques i de seguretat de la zona en el moment de realitzar-se la prova, així com les mesures de seguretat que envolten l'esdeveniment.
 • El Comitè Tècnic de Seguretat de cada esdeveniment està format pel Responsable Tècnic de Neda el Món, el Responsable Tècnic dels Caiacs i pel Responsable Tècnic de l'operatiu d'embarcacions a motor, generalment l'oficial de seguretat del Club Nàutic, Club de Vela o Port Esportiu de la zona on es desenvolupa l'esdeveniment.
 • Definim un Protocol de Celebració – Cancel·lació de la prova genèric, flexible a les circumstàncies associades al moment de dur-se a terme l'esdeveniment:
Protocol de Celebració-Cancel·lació de l'esdeveniment
 • El vent, l'alçada de les onades, la temperatura de l'aigua i el mar de fons són les 4 variables climatològiques principals a tenir en compte.
 • Considerarem en un segon terme les previsions meteorològiques i la seva afectació en el transcurs de l'esdeveniment.
 • També es tindran en compte els mitjans de seguretat i pilotatge associats. Els factors, entre d'altres, seran el nombre de caiacs, la preparació dels caiaquistes, el nombre d'embarcacions i els mitjans de rescat i evacuació.
 • Com a guia genèrica tindrem en compte el següent barem, segons el vent:
  • Vent entre força 0 i 3, l'esdeveniment es desenvoluparà amb normalitat
  • Vent entre força 4 i 5, el Comitè Tècnic de Seguretat decidirà el desenvolupament normal, la celebració en un dels recorreguts alternatius o la cancel·lació.
  • Vent a partir de força 6, l'esdeveniment es cancel·larà per garantir la pròpia seguretat de nedadors i caiaquistes.
Obligació a finalitzar l'aventura
 • La Organització es reserva el dret a obligar a finalitzar la prova a qualsevol dels participants per garantir la seva seguretat.
 • A continuació s’exposen alguns casos en els que membres de la Organització posaran fi a l’aventura obligant a pujar als participants a una embarcació de suport:
  • Empitjorament de les condicions climatològiques o de l'estat de la mar que posin en perill als participants de la travessia.
  • Nedadors que no segueixin les indicacions de seguretat de la organització, apropant-se a la zona de seguretat acotada per l'organització.
  • Sempre que un nedador mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent o qualsevol altre signe que impedeixi nedar amb normalitat al participant.
  • Nedadors que no segueixin les indicacions de seguretat de la organització, així com nedadors que estiguin per fora del límits de seguretat delimitats pel primer arc de seguretat, caiacs, exposant-se als riscos del transit marítim.
  • Quan el nedador faci la senyal de socors, aixecant un o dos braços.
  • Els voluntaris de les embarcacions vetllaran per la seguretat del nedadors i podran obligar a qualsevol nedador a abandonar la prova per garantir la seva seguretat.
Assegurança
 • La organització disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i una altra d'accidents, tal i com marca la legislació vigent, de manera que tots els participants estaran coberts.
Dades Personals

En compliment de l’establert en la llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LOPD i la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Neda el Món, informa, i vostè accepta que:

Totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè mitjançant els formularis de recollida de dades en la pàgina www.nedaelmon.com són incorporades a un fitxer automàtic de caràcter personal del que és responsable Neda el Món.

L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial és:

 • Administrar la seva participació a l' esdeveniment.
 • Gestionar la informació procedent de la prova, especialment temps, fotografies i vídeos
 • Realitzar el control estadístic dels participants amb la finalitat de retroalimentar la organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar la cursa.
 • Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixin les entitats col·laboradores de Neda el Món, així com els patrocinadors de l'esdeveniment.

Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans esmentades a favor de Neda el Món.

En qualsevol cas, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i executar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho a Neda el Món, mitjançant un correu electrònic a info@nedaelmon.com.

Autorització d'ús d'imatges

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Neda el Món demana consentiment als esportistes o tutors legals dels menors d’edat per poder publicar fotografies on apareguin els esportistes o els menors, on aquests i aquestes siguin clarament identificables.

Els esportistes o tutors legals dels menors d’edat acceptem amb la formalització de la inscripció a l'esdeveniment que la imatge seva o del menor pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades per Neda el Món en:

 • Pàgines web
 • Filmacions destinades a difusió pública
 • Fotografies per a revistes o publicacions
 • Presentacions digitals
Llistes d'espera

Una vegada s'hagi arribat al límit de participants en un esdeveniment, la organització obrirà una llista d'espera amb els participants que s'hagin quedat fora de l'esdeveniment.

La organització resoldrà en un termini no inferior a les 72 hores prèvies a l'esdeveniment la participació o no dels participants en espera sota estricte ordre d'inscripció.

 
SSL Certificates