Avís legal

La informació continguda en aquestes pàgines web fa referència als productes i serveis comercialitzats per CLUB ESPORTIU NEDA EL MÓN

La informació continguda en aquestes pàgines web és només a efectes enunciatius i de cap manera constitueix una oferta vinculant que obligui a l'usuari a contractar els serveis.

CLUB ESPORTIU NEDA EL MÓN es reserva el dret a modificar la informació aquí continguda quan ho estimi convenient i sense preavís, no sent responsable de l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada. Així mateix, rebutja tota responsabilitat sobre tota informació present en la World Wide Web no elaborada per CLUB ESPORTIU NEDA EL MÓN o no publicada sota el seu nom. El lloc web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquestes pàgines web. CLUB ESPORTIU NEDA EL MÓN no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d'aquests enllaços d'hipertext.

La informació continguda en aquestes pàgines web està protegida per copyright. Solament pot utilitzar la informació, textos o gràfics continguts en aquestes pàgines web per al seu ús personal i no pot copiar-la, reproduir-la, adaptar-la o publicar-la, parcial o totalment, sense autorització prèvia i per escrit de CLUB ESPORTIU NEDA EL MÓN.


Política de canvis i devolucions del productes Neda el Món

1. El termini màxim per sol·licitar la devolució és de 10 dies hàbils a partir de la recepció de la comanda per part del client.

2. Qualsevol producte que es vulgui canviar o retornar s’ha de fer sempre amb l’embalatge i etiquetatge originals i intactes, convenientment empaquetat en la seva caixa original i protegit correctament. L’article a retornar s’ha de trobar en el mateix estat en que va ser rebut.

3. Per començar el procés de canvi o devolució el client haurà d’enviar un mail a info@nedaelmon.com, indicant-nos en el cas de devolució, el motiu d’aquesta i un número de compte corrent on puguem realitzar-li una transferència a favor seu, i en el cas de canvi, l’article que desitja (model, marca, talla, color, etc.).

4. Si el motiu del canvi o devolució és degut a que el producte no correspon a la comanda acordada prèviament, les despeses tant de retorn com de reenviament seran assumides per Neda el Món.

5. Si el motiu de la devolució és per causes atribuibles al client, s’haurà de retornar l’article previ pagament del transport i en les mateixes condicions que l’ha rebut. Neda el Món li farà una transferència de l’import de l’article descomptant les despeses d’enviament i de gestió.

6. En el cas de canvi d’article o talla, el client es farà càrrec de les despeses d’enviament a Neda el Món i Neda el Món assumirà les despeses de reenviament al client.