ESP CAT ENG

Seguretat en aigües obertes

Aquesta formació vol incidir de forma detallada sobre un dels aspectes bàsics de l’organització de les travessies en aigües obertes com és la logística de mar.

Neda el Món creu, des de sempre, que per millorar la seguretat a les travessies és important fer formació específica tant dels participants, com dels colaboradors i els voluntaris. Per aquest motiu, a les formacions específiques que fem per nedadors i a les accions formatives internes que realitzem als nostres voluntaris, volem afegir la formació específica de caiaquistes i paddle-surfers que tant importants són en el nostre dispositiu de seguretat.

Objectius

 • Promocionar les disciplines del caiac de mar i el paddle surf vinculades a la natació en aigües obertes.
 • Conèixer els diferents aspectes de risc vinculats a les Activitats a la Natura.
 • Detallar els factors limitants per la planificació d’una travessia d’aigües Obertes.
 • Assimilar, aplicar i respectar les normes de seguretat individuals i col·lectives dins una activitat en aigües obertes.
 • Detallar les funcions i tasques que ha de cumplir el caiaquista/paddle-surf com a primer arc de seguretat.
 • Mostrar els principals protocols d’actuació a desenvolupar pel caiaquista/Paddle-surf i conèixer els mitjans d'autoprotecció.
 • Especificar les conductes respectuoses amb el medi ambient.

Blocs de Continguts

 • Travessies de natació en aigües obertes, una activitat a la natura
  • Breu introducció als agents meteorològics i a la dinàmica marina que poden interferir en l’organització d’un esdeveniment en aigües obertes
  • Detallar els passos a seguir per l’organització responsable d’una activitat esportiva en contexte aquàtic
  • Explicació del dispositiu de seguretat bàsic aplicat per NeM
 • El Caiaquista/Paddle Surf dins el dispositiu de seguretat d'una travessia Neda el Món.
  • Definició de les funcions del primer arc de seguretat dins el dispositiu de mar en travessies de natació en Aigües Obertes
  • Enumeració del les tasques principals a desenvolupar pel caiaquista/Paddle-Surf com a suport, com a guia i com acompanyant del nedador.
  • Explicació del protocol d’actuació del primer arc de seguretat en emergències segons la situació del nedadors i les característiques de la prova.
  • Descripció del protocol de comunicació de les travessies d’aigües Obertes.
  • Resolució de situacions problema.

Activitats a desenvolupar

 • Sessió Teòrica (2,5h):
  • Presentació en power point de continguts teòrics 
  • Xerrada coloqui per tractar experiències personals dels assistents
 • Sessió pràctica (2h):
  • Pràctica de tècniques bàsiques d'aproximació, comunicació i rescat del nedador.
  • Realització d'una travessia del calendari NeM com a voluntari de caiacs/Paddle Surf.

Material necessari

Neda el Món aportarà el material tècnic (Caiac/taula de padel, pales i armilles) i cada assistent durà la seva roba de recanvi per poder entrar a l'aigua.

SSL Certificates